سنگ لاشه چیست ؟

سنگ لاشه به سنگی گویند که به همان شکلی که از معدن سنگ استخراج می شوند به همان صورت استفاده شوند.

کاربرد سنگ لاشه کجاست؟

چون از سنگ لاشه به همان شکلی که استخراج شده استفاده می شود لذا نمی تواند به عنوان سنگ تزئینی
مثلا در نمای ساختمان استفاده شود ولی می توان از سنگ لاشه در راه سازی استفاده کرد.

سنگ قواره چیست؟

اگر با تیشه به سنگ لاشه شکل و اندازه مختلفی بدهیم سنگ لاشه قواره به دست می آید.

کاربرد سنگ لاشه قواره کجاست ؟

اصولا از سنگ های لاشه قواره در دیوارچینی ساختمان ها و پی ساختمان و کفپوش و اجرای پله استفاده می شوند.


در زیر چند نمونه از کاربرد سنگ لاشه در اجرای پله و اجرای کف خیابان استفاده شده را مشاهده می کنید برای نصب سنگ لاشه
نیاز به نصاب سنگ لاشه می باشد که پیمانکاری سنگ لاشه جوینده با کوله باری از تجربه می تواند با بهترین شیوه برایتان
اجرا و نصب سنگ لاشه را انجام دهد.
کف حیاط | نصب سنگ لاشه


فروش سنگ لاشه جوینده- پیمانکاری سنگ لاشه جوینده- فروش سنگ لاشه سنگ مالون- فروش سنگ لاشه سنگ ورقه ای- تهیه فروش سنگ لاشه مستقیم از معدن

از طریق صفحه اینستاگرام زیر می توانید برای تهیه سنگ لاشه و انواع آن سفارش دهید