تهیه سنگ لاشه ، فروش سنگ لاشه

سنگ لاشه چیست ؟

سنگ لاشه سنگی است که به همان شکلی که از معدن سنگ لاشه استخراج شده است مورد استفاده قرار می گیرد. به سنگ لاشه ، تخته سنگ هم می گویند.

سنگ مالون چیست؟

سنگ مالون در واقع از دسته سنگ های لاشه است و از همان معادن استخراج می شود فقط این سنگ ها قابلیت چکش خواری دارند.

تفاوت سنگ لاشه و سنگ مالون چیست ؟

هر دو از انواع مصالح ساختمانی هستند. سنگ لاشه در برابر سرما و یخبندان استقامت بیشتری دارد. سنگ مالون برای دیوار باغ ها و محوطه پی ریزی ها بکار می رود.

تهیه سنگ لاشه

سنگ لاشه و سنگ مالون و سنگ ورقه ای از کوه های طبیعی توسط پیکور استخراج می شوند و بعد از آن توسط استادکاران سنگ لاشه و سنگ مالون با قلم و چکش نازک شده و به قطر 4 تا 8 سانتی متر در می آیند.

در زیر نمونه هایی از ویدئوهای پیمانکاری گل احمد جوینده را مشاهده کنید.


فروش سنگ لاشه جوینده- پیمانکاری سنگ لاشه جوینده- فروش سنگ لاشه سنگ مالون- فروش سنگ لاشه سنگ ورقه ای- تهیه فروش سنگ لاشه مستقیم از معدن

از طریق صفحه اینستاگرام زیر می توانید برای تهیه سنگ لاشه و انواع آن سفارش دهید