پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده

اجرای سنگ لاشه

اجرای سنگ مالون

برگشت

نصب سنگ مالون ورقه ای در کف فرش محوطه

نصب سنگ مالون ورقه ای در کف فرش محوطه

نصب سنگ مالون. نصب سنگ لاشه .در کف فرش محوطه ویلا ویا باغ با سنگهای ورقه ای سنگ فرش شده است پیمانکاری سنگ لاشه با سالها تجربه کوشش و تلاش در زمینه نصب سنگ مالون سنگ لاشه در کف فرش باغ ویلا بخاطر محکمی و طبیعی بودن سنگ لاشه است