پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده

اجرای سنگ لاشه

اجرای سنگ مالون

برگشت

نصب سنگ مالون

نصب سنگ مالون

یکی دیگر از نمونه کارهای پیمانکاری سنگ لاشه ساخت آبنما با طرحهای مختلف برای محوطه سازی های ویلا باغ حیاط بسیار ضروری است چون آبنما نسبت به بقیه کارهای اجرا شده جان دار است با ریزش آب صدای آب چینش سنگهای بسیار جلب توجه خواهد کرد پیمانکاری سنگ لاشه با اکیپ کامل برای نصب سنگ مالون.نصب سنگ لاشه در محوطه باغ ویلا حیاط نصب کف فرش نمای ویلا دیوارهای باغ آبنما باربیکیو و غیره بسیار زیاد تجربه ای زیادی داریم و همینطور برای خرید سنگ ورقه ای سنگ لاشه سنگ مالون باقیمت بسیاز کم در محوطه کار شما تهیه و رسانید می شود