پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده

اجرای سنگ لاشه

اجرای سنگ مالون

برگشت

اجرای محوطه سازی

اجرای محوطه سازی

درادامه با پیمانکاری سنگ لاشه همراه باشید تا در مورد سنگ لاشه سنگ مالون سنگ ورقه ای ویا همان سنگ تخته سنگ ویا سنگ اسلیت توضیح بدهیم پیمانکاری سنگ لاشه جوینده با 20 سال تجربه ای کاریکه داریم برای محوطه سازی ویلا ویا باغ تان بسیار کمک شاهانه به شما خواهد کرد بعد از طراحی نقشه باید در زیر سازی آن باید بیشترین دقت را بکنید نخاله های سنگی را باید زیر کار بریزید و بعد بکوبید آب بریزید و بعد مهم ترین گزینه این است که چیدمان سنگها را درست بچینید وعد باید سنگی را انتخاب کنید که با آب و هوای آن منطقه همخوانی داشته باشد برای سرما و یخبندان استقامت داشته باشد برای نصب سنگ مالون سنگ لاشه ورقه ای از افراد باتجربه کمک بگیرید