پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده

اجرای سنگ لاشه

اجرای سنگ مالون

برگشت

اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

ویلای سنگ محوطه سنگی یک طراحی عجیب و دل نشین است اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در نمای ویلا و در کف فرش محوطه ویلا به صورت چمنی در بین سنگها کاشت چمن طبیعی واقعآ لذت بخش خواهد بود اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون با بهترین روش مهارت ماست اجرای دیوار های باغچه محوطه دور درختها اجرای پله های طبیعی با سنگهای ورقه ای کوهی مالون لاشه با بیش از 20 سال سابقه ای کاری در بخش اجرای سنگهای مالون لاشه ورقه ای اجرای آبنماهای صخره ای پرده ای