پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده

اجرای سنگ لاشه

اجرای سنگ مالون

برگشت

اجرای سنگ لاشه برای دیوار های با استفاده سنگ لاشه ورقه ای به صورت برش خورده برای دیوار های باغچه و محوطه

اجرای سنگ لاشه  برای دیوار های با استفاده سنگ لاشه ورقه ای به صورت برش خورده برای دیوار های باغچه و محوطه

درجهت سنگفرش با سنگ لاشه و سنگ مالون برای دیوار های محوطه باغ ویلا با سبکهای مختلف با گروه سنگ لاشه کار پیمانکاری سنگ لاشه همراه باشید اجرای سنگ لاشه انواع مختلفی دارد کسایکه از سنگ لاشه استفاده میکند باید تجربه ای بالای داشته باشید