پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده

اجرای سنگ لاشه

اجرای سنگ مالون

برگشت

سنگفرش با سنگ لاشه سفید رنگ به صورت بررشی نصب شده است برای کف سازی محوطه ویلا

سنگفرش با سنگ لاشه سفید رنگ به صورت بررشی نصب شده است برای کف سازی محوطه ویلا

برای سنگفرش با استفاده از سنگ لاشه ورقه ای به صورت برش خورده به صورت حصیری آجری پرکلاغای تیشه ای برا کف نما دیوار باغچه باربیکیو آتشکده آبنما آبشار برکه جوی آب با سنگ لاشه های طبیعی با گروه سنگ لاشه کار پیمانکاری سنگ لاشه همراه باشید