سنگ مالون چیست ؟

خیلی ها سنگ مالون را همان سنگ لاشه می دانند ولی در اصل سنگ مالون زیرمجموعه سنگ لاشه است که بعد از استخراج از سنگ معدن با تیشه به آن شکل می دهند و در واقع قابلیت چکش خواری دارد و در برخی از سایت ها سنگ مالون را سنگ لاشه مالون یا سنگ قواره هم گویند.

کاربردهای سنگ مالون

سنگ مالون به دلیل این که قابلیت چک کش خواری دارند می توان آنها را به اندازه های مختلف و در یک طیف رنگی گسترده ای تولید و از آنها در نمای ساختمان و استفاده از آنها در زیباسازی فضای سبز پارک ها و استفاده از آن در سنگ فرش پیاده روها استفاده کرد. البته در موارد زیر هم استفاده دارند:

  • به کارگیری سنگ مالون در دیوارچینی
  • اجرای سنگ مالون در دیوار باغ ها
  • اجرای سنگ مالون در راه پله های ساختمانی

تفاوت سنگ لاشه و سنگ مالون

اگر با تیشه به سنگ لاشه شکل و اندازه مختلفی بدهیم سنگ لاشه قواره به دست می آید.

کاربرد سنگ لاشه قواره کجاست ؟

سنگ لاشه به همان شکلی که از معدن سنگ لاشه استخراج می شوند استفاده می شوند ولی سنگ مالون همان سنگ لاشه است که قابلیت شکل دهی دارد و در بخش هایی که جزو تزئین حساب می شود مانند نمای ساختمان و سنگ فرش ها و غیره از آنها استفاده می شود.


فروش سنگ لاشه جوینده- پیمانکاری سنگ لاشه جوینده- فروش سنگ لاشه سنگ مالون- فروش سنگ لاشه سنگ ورقه ای- تهیه فروش سنگ لاشه مستقیم از معدن

از طریق صفحه اینستاگرام زیر می توانید برای تهیه سنگ لاشه و انواع آن سفارش دهید