درب ورودی ساختمان متصل به ستون هایی است که توسط سنگ لاشه یا سنگ مالون پیاده سازی می شود. نمونه هایی از ستون های درب ورودی که توسط پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده پیاده سازی شده است را مشاهده فرمایید.
پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: اجرای سنگ لاشه و سنگ مالون برای درب ورودی محوطه باغ ویا ویلا با استفاده از سنگ مالون سفید رنگ اجرا شده است تواسط گروه سنگ لاشه کار پیمانکاری سنگ لاشه اجرا شده است

توضیحات: درقدم اول درب ورودی محوطه مهم ترین بخش محوطه است اجرای سنگ لاشه و سنگ مالون برای درب ورودی تواسط گروه سنگ لاشه کار پیمانکاری سنگ لاشه جوینده اجرا شده است همانطوریکه مطلع هستید زیبایی در سادگی است پس چی چیزی بهتر از اینکه با استفاده از عناصری که از دل طبیعت استخراج شده باشد و بدون استفاده از دستگاه های سنگ بری با برجستگی های روی سنگ برای درب ورودی و برای کف سازی های محوطه ویلا نصب و اجرا میشود سنگ لاشه و سنگ مالون و سنگ ورقه ای طبیعی گزینه اول و آخر است مزایای سنگ لاشه کم هزینه بودن و ماندگاری بالا داشتن و رنگهای متنوع داشتن و طبیعی بودن است

ادامه مطلب

پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: درب ورودی

توضیحات: اجرای درب ورودی

ادامه مطلب